En son beş fiyat Kentsel haber

•    ??lenen verilerin münhas?ran otomatik sistemler yoluyla çözümleme edilmesi suretiyle ki?inin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç?kmas?na itiraz etme,Bu çerçevede, vermi? ba?üstüne?unuz bilgilerin gizlili?ini korumaya müteveccih olarak zatî bilgilerinizin vaziyet ald??? taksimmlere sadece ?ifre ile methale olanak ünlüt?r. La

read more